Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, kteří mi pomáhali starat se o mé "dítko", jež se dožilo 31 let a bez jejichž nezištné pomoci bych nebyl schopen tuto tradiční akci v Lokti pořádat. Poslední stabilní pořadatelská parta (manželé Károvi, Hejnovi, p. Vlasatá, pánové Jakubáč, Vostrý, Demeter, nastávající generace sourozenci Károvi a Bauerovi) je schopna ještě dlouho Novoroční běh zajišťovat, odrazem jejich dobré práce je neustále se zvyšující počet startujících. 

 

~Mgr. Rudolf Flaška